Trek aan de Bel voor Groningen! Laat je horen tegen gaswinning!

Beste Raad van Kerken Groningen-Drenthe en daarmee ook alle lezers van het blad Onderweg. In de derde week van september wordt in Den Haag door de Tweede Kamer besloten over het voorgenomen gaswinningsbesluit van minister Kamp. In de aanloop daar naartoe moeten we als Groningers laten zien dat dit onderwerp Groningen nog steeds raakt! Minister Kamp en de NAM hebben de neiging om de problemen in Groningen te bagataliseren. Volgens de NAM en minister Kamp loopt de schadeafhandeling nu goed, wordt de versterking in gang gezet en is de gaswinning voldoende teruggedraaid: "Groningers moeten niet meer zeuren”. We verwachten iedereen op vrijdag 9 september om 19.00 op de Grote Markt in Groningen. We gaan een grote optocht organiseren waarin de dorpen en organisaties uit het gebied herkenbaar en zichtbaar mee lopen. De optocht eindigt op de Grote Markt waar een kort podiumprogramma zal zijn. Toespraken van politici, maar ook persoonlijke verhalen van bewoners. De avond wordt opgeluisterd door lokale gas-, en bevingshits uit de regio. De manifestatie eindigt om 21.00 door massaal 'aan de bel te trekken’. Voor dit laatste onderdeel willen we u het volgende vragen:

Kunt u de kerken oproepen om op vrijdag 9 september om 21.00 vijf minuten de noodklok te laten luiden voor Groningen? Op hetzelfde moment zullen vele aanwezigen tevens de noodklok luiden middels 'koebellen'. Kerken die meedoen kunnen zich melden bij mij. Dan kunnen we de deelnemers en communicatie bijhouden.
Indien gewenst kunnen we zorgen om de Raad van Kerken expliciet te benoemen in het programma. Eventueel kunnen we u ook podiumtijd bieden (enkele minuten)
Wilt u als Raad de manifestatie 'trek aan de bel voor Groningen' steunen? Vele anderen zijn al aangesloten: Milieudefensie, GBB, Coalitie Gasverzet, Groninger gasberaad, provincie, Urgenda, Onze Klei, Goan Veur Grunn, FNV Noord, en vele lokale groepen. Indien ze het steunen dan nemen we u op in het lijstje van organisaties die de manifestatie ondersteunen (op FB en de website van MD) Het volledige programma en actuele informatie leest u op: https://milieudefensie.nl/gasboringen-groningen/nieuws/trek-aan-de-bel

op Facebook: https://www.facebook.com/events/1747404082214057/ 
Het zou fantastische zijn als vele kerken meedoen! Alvast bedankt voor u medewerking.
Met vriendelijke groet namens Coalitie Gasverzet Groningen,
Jenny Valk 

0596-581020 (na 12.00 uur)