PERSBERICHT

Groningen/Amersfoort, zaterdag 28 mei 2016

Ds. P.A. Versloot beroepen te Groningen (Wijkgemeente Martinikerk/IZB). De kerkenraad van de Wijkgemeente Martinikerk Groningen heeft een beroep uitgebracht op ds. P.A. Versloot uit Noorden. De vacature ontstond vorig jaar door het vertrek van ds. J. A.van den Berg. Het beroep betreft een aanstelling voor 0,6 fte als gemeentepredikant van de Wijkgemeente Martinikerk Groningen en een aanstelling voor 0,4 fte als missionair predikant voor de IZB.
Ds. Pieter Versloot (44) heeft veel missionaire ervaring. Negen jaar werkte hij als GZB-zendingspredikant in Kazachstan (Centraal-Azië). In Almaty, de grootste stad van dat land, diende hij twee jonge gemeenten en was hij docent/decaan aan een interkerkelijke theologische opleiding. Na zijn terugkeer in Nederland, in 2009, werkte hij als projectleider bij de Protestantse Pioniersplekken van de afdeling Missionair Werk en Kerkgroei van de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds 2013 werkte hij als pastor, coördinator en coach bij ‘De Sleutelbloem’, een christelijke zorginstelling in zijn woonplaats Noorden (Zuid-Holland).