Gezamenlijke Pinksterviering.

Aan het einde van de gezamenlijke Pinksterviering van de wijkgemeenten Nieuwe kerk, Fontein en De Bron werd naar Beijumse traditie een duif losgelaten.