stichting inliaGastgezinnen gezocht!

Net als vorig jaar zullen ook dit voorjaar weer enkele theologiestudenten in het kader van een studieprogramma van de Council for World Mission (CWM) stage lopen bij INLIA. Daarvoor zoeken we gastgezinnen.
De internationale zendingsorganisatie Council for World Mission, waar de Protestantse Kerk in Nederland ook lid van is, organiseert voor theologiestudenten uit de hele wereld programma’s waarin ze zich kunnen verdiepen in verschillende maatschappelijke thema’s. In samenwerking met Kerk in Actie organiseert de CWM dit voorjaar voor de tweede keer een programma in Nederland onder de naam “Face to Face” over migratie, ongedocumenteerden, mensenhandel en de rol van de kerk.

De deelnemers zijn afkomstig uit verschillende landen en werelddelen, van Afrika tot Azië en de Pacific. Ze zijn bijna of net klaar met hun studie theologie en spreken over het algemeen goed Engels. Ze worden in tweetallen gekoppeld aan (kerkelijke) organisaties in Nederland die werkzaam zijn op het gebied van migranten, ongedocumenteerden etc, waaronder ook INLIA.
Over de ervaringen van Daniel uit Indonesië en Winsome uit Singapore, de deelnemers die vorig jaar in Groningen waren, publiceerden we enkele artikelen en een filmpje op onze website (zie 'Nederland zegt: je mag geen dromen hebben' en 'Face to Face: Encounters').
Wij zoeken weer gastgezinnen voor de drie periodes dat de deelnemers van dit jaar bij ons zullen zijn, namelijk van maandag 11 tot vrijdag 15 april, van maandag 18 tot vrijdag 22 april en van donderdag 28 april tot woensdag 4 mei.
Dezelfde stagiaires zullen gedurende deze drie periodes in Groningen zijn, maar het is niet per se noodzakelijk dat ze gezamenlijk op één adres logeren en evenmin hoeft hetzelfde gastgezin alle periodes gastvrijheid te bieden; de deelnemers zouden ook iedere periode bij een ander gastgezin kunnen verblijven.
De organisatie CWM biedt de gastgezinnen een onkostenvergoeding voor het bieden van accommodatie, maaltijden etc. Daarnaast krijgen de deelnemers van de organisatie ook zakgeld en een anonieme OV-chipkaart voor alle reizen die ze tijdens het programma maken. Het zou fijn zijn als de gasten over een eigen (slaap- / studeer-) kamer zouden kunnen beschikken. De deelnemers zullen overdag voornamelijk werkzaam zijn op het bureau van INLIA aan de Jacobijnerstraat en op de Bed, Bad, Brood’-locatie (Formule 1 Hotel) aan de Helsinkistraat. In overleg zullen daarnaast ook andere activiteiten kunnen plaatsvinden (zoals ontmoetingen met buitenlandse studenten aan de PThU, bezoek aan relevante instellingen en bezienswaardigheden, etc.).
Voorafgaand aan, tussen en na afloop van de drie periodes in Groningen komen de studenten, die verspreid over Nederland hun stage-adres hebben, bij elkaar bij Kerk in Actie in Utrecht. Het gehele programma in Nederland beslaat de periode 4 april tot 14 mei. Op vrijdag 13 mei zijn in Utrecht de eind-presentaties en de certificering van de deelnemers; daarbij zijn ook de gastgezinnen van harte welkom.
Wilt u een of meer van deze studenten gedurende (een deel van) hun verblijf in Groningen een tijdelijk (t)huis bieden, meldt u dan aan bij het bureau van INLIA, per e-mail aan krp@inlia.nl of telefonisch 050-3138181. Daar kunt u ook voor al uw vragen terecht.
Wilt u dit verzoek ook verder verspreiden bijvoorbeeld middels een publicatiebord, zondagsbrief of in de mededelingen tijdens een kerkdienst?
Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Helmer J.M. Roelofs
Afd. Kerkelijke Relaties & Publieksvoorlichting
INLIA
Jacobijnerstraat 5
9712 HZ GRONINGEN