Boekpresentatie 'Onze Vader' van Jan Muis op 3 maart a.s.

BoekwebOp 3 maart 2016 verschijnt het boek Onze Vader. Christelijk spreken over God van de hand van prof. dr. Jan Muis, hoogleraar Dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Ter gelegenheid van deze publicatie organiseert de PThU een presentatie waarin eerste reacties op het boek worden gegeven. U bent van harte uitgenodigd voor deze presentatie, die plaatsvindt op donderdag 3 maart 2016 om 15.00 uur in de PThU-zaal in de E-vleugel (1E19) van het VU-hoofdgebouw, De Boelelaan 1105 te Amsterdam. 
Over het boek:
Voor veel mensen in West-Europa is ‘God’ een leeg of dubbelzinnig woord geworden. In dit boek wordt aan de hand van het Onze Vader nagegaan waar dit woord in de christelijke geloofstraditie voor staat. De bijbelse namen van God in het Onze Vader worden geïnterpreteerd en de kenmerken van God die in deze namen besloten liggen, worden doordacht. Aan deze reflectie gaat een onderzoek naar het geloofs- en kenniskarakter van het christelijk spreken over God vooraf. Het boek besluit met de vraag of God werkelijk bestaat.

Programma 
- Opening door Heleen Zorgdrager, hoogleraar Systematische theologie met bijzondere aandacht voor genderstudies aan de Protestantse Theologische Universiteit. 
- Introductie door Jan Muis, hoogleraar Dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit.
- Overhandiging van het eerste exemplaar aan de rector van de Protestantse Theologische Universiteit, Mechteld Jansen, hoogleraar Missiologie.
- Reactie door Marcel Sarot, hoogleraar Fundamentele theologie aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg.
- Reactie door Rik Peels, postdoctoraal onderzoeker en docent aan het Departement Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit te Amsterdam en medeauteur van het boek God bewijzen.
- Reactie door Jonathan Soeharno, hoogleraar Rechtspleging in rechtsfilosofisch perspectief aan de Universiteit van Amsterdam en advocaat te Amsterdam.
- Sluiting.
- Na afloop is er een drankje en kan het boek worden ingezien en gekocht.