THE PASSION 2014 in Groningen!

De vierde editie van The Passion wordt op 17 april 2014 opgevoerd in de binnenstad en op allerlei karakteristieke plekken in de stad.
Op de avond van Witte Donderdag worden de laatste twee dagen van Jezus’ leven
door artiesten en popmusici in de binnenstad van Goningen uitgespeeld. Het verhaal van lijden en opstanding wordt op laagdrempelige wijze verteld. Ook wordt er een gezamenlijk programma o.a.rondom The Passion in de Martinikerk georganiseerd.thepassion


Download hier de folder "Jij telt"

Student in Groningen?
Zoek dan contact met het GSP.

Jeugdwerk

De Bron
:
Kindernevendienst:
Gedurende de veertigdagentijd gaan we tiijdens de kindernevendieenst elke keer naar één van de afbeeldingen op het hongerdoek (’Leven onder de regenboog’ van Jacques Chéry) kijken,b.v. de mensen in de boot, de tien geboden of de mensen die zitten te eten aan tafel. Enwe gaan luisteren naar een bijbelverhaal. Voor ons project halen we het grote bord weer uit de kast en zetten dat voor in de kerkzaal neer. Daar maken we ons eigen hongerdoekop, met een mooie regenboog. Elke zondag komt er weer een nieuwe kleur bij. Je kunt ook zelf een eigen hongerdoekmaken tijdens de nevendienst.Elke zondag versieren we een stukje van ons schilderdoek, en met Palmpasen is het klaar. Dan heb je een eigen hongerdoek met zes verschillende afbeeldingen.

Immanuël:

Immanuelkerk Tieners.
In de Immanuelkerk worden maandelijks Tienerdiensten gehouden over door de groep gekozen thema’s. De diensten beginnen om 10:30 uur. 
Op 11 oktober 2015 wordt een dienst voorbereid over de Islam en komt er een gast, Esther Rill met wie we van gedachten zullen wisselen over gebruiken en zienswijzen. 
Jaarlijks zijn andere vaste onderdelen de maaltijd op Witte Donderdag, waarna we de Passion bekijken en Sirkelslag, een interactieve quizavond waarin we het via internet opnemen tegen 250 andere teams! 
Voor meer informatie ga naar: http://www.immanuelkerk-groningen.nl/kerkdiensten/tienerdiensten
Contactpersoon Tienerdiensten: Liesbeth Speelman (tienerdiensten@immanuelkerk-groningen.nl)

 

Martinikerk
Nevendiensten:
Tijdens de morgendienst in de Martinikerk is er speciale aandacht voor de kinderen van groep 1 t/m 4 van de basisschool, in de vorm van een nevendienst. Tijdens de preek zijn de kinderen in de Librije of in de Fredericikamer voor een bijbelverhaal en een creatieve verwerking. Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisschool is er basiscatechese. Deze wordt eens per twee weken gehouden tijdens de preek.

De Fontein
Kindernevendienst. In de veertigdagentijd denken we aan de weg van Jezus naar Pase, waarbij we ons vooral zullen richten op de stilte. In veel verhalen voordat Jezus aan het kruis stierf speelt stilte een rol. Bij onszelf: we bidden in stilte, soms denk je in de stilte na over een moeiliijke vraag en ook in de kerk kan het soms erg sil zijn. In de Fontein staat de komende weken een kerkraam. Elke week wordt er een soort puzelstukje opgeplakt, waarmee de verhalen van deze periode zichtbaar worden. Komen jullie k luisteren in stilte naar deze mooie verhalen? Kom dan naar de nevendienst.