De Belastingdienst en geven aan de Kerk

De Protestantse Kerk is voor de Belastingdienst een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Dat betekent dat giften aan de Protestantse Kerk aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting voor zover ze meer bedragen dan 1 % (en minimaal 60 euro) en minder dan 10% van het belastbaar inkomen.
Hoeveel het precies is, is afhankelijk van de hoogste belastingschaal waarin u valt voor de inkomstenbelasting.

Voor de giften aan de kerk mag u meetellen: uw kerkelijke bijdrage, een bijdrage aan de eindejaars- collecte of de diaconie, maar ook collectebonnen en giften aan bijvoorbeeld de cantorij van uw wijk-gemeente.

Als u maar, wanneer de Belastingdienst daarom vraagt, kunt aantonen dat u het geld hebt betaald.
Als het u moeite kost om aan de 1% drempel te komen en u heeft ook geen giften aan andere ANBI-instellingen geschonken, dan kunt u ook overwegen in één jaar voor 2 jaren te betalen, en het volgend jaar dan niets. Als u dat meldt aan ons Kerkelijk Bureau, ontstaat er geen misverstand over uw bedoelingen. EN het aftrekbare bedrag in het jaar van dubbel betalen is hoger, dus de belastingdienst betaalt meer mee! 

De belasting betaalt dus mee aan uw gift. 
Bijv.: in schijf 2: aftrek 10,85% u schenkt 200,= het kost u echt 178,=
In schijf 3: aftrek 42% u schenkt 1000,= het kost u echt 580,=
In schijf 4: aftrek 52% u schenkt 3000,= het kost u echt 1440,=

Is volledig aftrekbaarheid voor U aantrekkelijk? Dat kan via een schenking (minimaal voor 5 jaar). Vanaf 2014 is een overeenkomst tussen gever en ontvanger daarbij voldoende. (Deze hoeft niet notarieel te worden opgemaakt) Het Kerkelijk Bureau heeft hiervoor een standaardformulier. Indien u dit wenst kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, telefoonnummer:050-3183636.

Tenslotte kunt u ook de Protestantse Kerk in Groningen opnemen in uw TESTAMENT.
Deze giften, legaten, zijn geheel vrij van schenkingsrecht. Dus het gehele bedrag komt ten goede aan de kerk. U kunt desgewenst ook een speciale bestemming voor uw geld bepalen, bijvoorbeeld het jeugdwerk.
Het College van Kerkrentmeesters ziet er dan op toe dat uw legaat wordt besteed volgens uw laatste wens.
Als u over de specifieke mogelijkheden hiervan wilt overleggen kunt u contact opnemen met de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en desgewenst een afspraak voor een persoonlijk gesprek maken; dhr. George F. Hooijer (telefoon 050- 5251685 of email).
Bij vererven aan familieleden of andere personen geldt tot een bepaald bedrag vrijstelling, maar daarna worden successierechten berekend door de Belastingdienst. In veel gevallen kunt u met een eenvoudige rekensom vaststellen dat een bepaald bedrag aan de kerk schenken, uw andere erfgenamen geen geld kost, maar alleen de Belastingdienst iets minder oplevert.
U kunt u hierover laten adviseren door uw eigen notaris.
Desgewenst kunnen wij ook voor u bemiddelen voor een notarieel advies.