Digidiensten in verschillende wijkkerken

PKN de Nieuw Kerk

 Nieuwe Kerk Groningen: gangbare kerkdiensten vervallen.
‘s Zondags zijn er digidiensten. Zie voor meer informatie www.nieuwekerkgroningen.nl

Nu, rond Pasen:
ONDERSTEBOVEN – Pasen in beeld
De wereld op zijn kop. Toen en nu. De koning op een ezel. Heden hosanna, morgen kruisigt hem. Vieze voeten die worden gewassen. De Gekruisigde is de Opgestane. Stilte en muziek. Het donker in de kerk en het licht dat wordt binnengedragen. Het onderste komt boven.

De Nieuwe Kerk gaat online. Met beeld, muziek en woord brengen we Pasen in beeld! Leef samen naar Pasen via de YouTube afspeellijsten voor Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, de kinderpaasnacht en de Paaswake. Te zien op www.nieuwekerkgroningen.nl.

Hebt u wel een computer, maar is het voor u lastig om via internet mee te kijken, neem dan contact op met de hulplijn 050-3123756 of met coronahulp@nieuwekerk.org.

PKN Groningen-Zuid

PKN Groningen-Zuid: kerkdienst op 29 maart vervalt, alleen kerkomroep. www.immanuelkerk-groningen.nl  
De Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid heeft sinds kort een eigen YouTube kanaal en daar worden in de komende periode regelmatig korte filmpjes en diensten op geplaatst. Ook kliederkerk filmpjes, gericht op kinderen. En de optocht met Palmpasenstokken van de kinderen thuis!!! 
Kijk bij: https://www.youtube.com/channel/UCuhTjjbw_JF7CjNW7-71Jgw

PKN De Bron

PKN de Bron: kerkdiensten van 29 maart en 5 april vervallen.

zondagsbriefPKN De Bron verzorgt voor alle stadjers christelijke meditatie in Corana crisistijd.
Voor de online-meditatie op maandagavond kunt u zich aanmelden per email. Aan het eind van de maandagmiddag krijgt u per mail de meditatie met instructie. de gedachte is om ‘met elkaar’ vanaf 20.00 te mediteren.


Vanuit De Bron verschijnt er wekelijks een zondagsbrief of nieuwsbrief naar alle gemeenteleden en belangstellenden. 

PKN Martinikerk

PKN Wijkgemeente Martinikerk:

Sinds 5 juli zijn er om 9.30 uur weer ochtenddiensten in de Martinikerk. U kunt zich hiervoor opgeven via de website van de wijkgemeente. Dit kan tot zaterdagmiddag 16.00 uur. De dienst is ook te beluisteren en te zien via kerkdienstgemist.nl (rechtstreeks en op een later tijdstip).

Ook wordt elke week op het  youtube-kanaal Wijkgemeente Martinikerk Groningen een meditatie geplaatst (behalve in de vakantieperiode).
https://www.wijkgemeente-martinikerk.nl.

GSp Martinidiensten

Zie voor informatie op;  http://martinidiensten.nl/

PKN pioniersplek Het Pand

PKN Pioniersplek Het Pand: kerkdiensten op 29 maart, 5 april en rond Pasen vervallen. www.pandvoordewijk.nl/agenda

kerkgebouw de Ark

PKN kerkgebouw De Ark, Haydnlaan 46, is elke woensdag van 10 tot 11 uur open voor een gesprek (op afstand), het aansteken van een kaarsje, meditatie, het luisteren naar muziek.

Kerk in Stad

De facebookpagina bijgehouden door Kerk in stad (KIS) www.facebook.com/KerkinStad houdt de actualiteit van wat er wordt georganiseerd, ook van enkele andere dan enkel PGG gemeenten in Stad, goed bij.

PKN De Fontein

Informatie over de komende vieringen
Alle informatie hierover is te vinden op www.defontein.info
Aanmelding voor de kerkdiensten in De Fontein.
Als u wilt deelnemen aan een viering in De Fontein, is het nodig u vooraf aan te melden. Dat geldt voor de kerkgangers en voor alle medewerkers aan de dienst. We houden als maximaal aantal 60 kerkgangers aan, met daarnaast nog plaatsen voor de medewerkers. Aanmelding vooraf is nodig om dit maximaal aantal te kunnen handhaven; bovendien is het belangrijk dat we over alle namen en telefoonnummers beschikken, zodat we in geval van corona deze gegevens zo vlot mogelijk aan de GGD kunnen overleggen voor het bron- en contactonderzoek.

Aanmelding kan van maandag 12.00 uur – zaterdag 12.00 uur voorafgaande aan de betreffende zondag via de website van De Fontein of door per telefoon of mail even contact op te nemen met Hessel Boersma (T: 050-5718753/06 20222123 of email.
Vanaf 23 augustus krijgt u geen bevestiging van uw aanmelding meer. Alleen als er op zondag geen plaats meer voor u blijkt te zijn, ontvangt u op de voorafgaande zaterdag daarover een bericht.