Jaarplan 2020 Protestantse Gemeente te Groningen (PGG).

In de loop van 2020 werd het ons duidelijk dat wij, zeker gegeven de omstandigheden in ‘Corona tijd’ en de onduidelijke toekomst daarna, het niet verstandig was te komen tot een gedetailleerd Beleidsplan.
We besloten ons te beperken tot het opstellen van een ‘Beleidskader’, een document waarin we slechts de richting aan geven waarin we willen gaan.
Tevens stelt dit Beleidskader vragen over de toekomst van de PGG die de komende jaren door ons beantwoord moeten worden.
Onderdeel van dit Beleidskader is het Beleidsplan Diaconie waarin ook naar nieuwe wegen, naast al bestaande goedwerkende wordt gezocht.
Het Beleidskader vindt u hier, het Beleidsplan van de stedelijke diaconie vindt u hier.