Uit de Algemene Kerkenraad van 15 februari 2015

Op 15 februari organiseerde de Begeleidingscommissie een ‘inspiratieavond’ die tegelijk het voorlopige slot vormde van de ‘begeleiding’ die deze commissie gaf aan wijkkerkenraden op weg naar reorganisatie en meer samenwerking. Misschien komt er nog wel eens een vervolg. De commissie heeft veel tijd gestoken in gesprekken met wijkkerkeraden en we zijn haar dan ook veel dank verschuldigd. De commissie bestond uit René Raap, Jan Waanders en Ingrid Webbink. Dat dit drietal ervaren organisatoren en begeleiders van groepsprocessen zijn bleek ook wel weer op de voorlopige slotavond , de inspiratieavond, op 15 februari. Er werd overigens geen eindconclusie gepresenteerd aan het eind van de avond, maar de aanwezigen hadden wel het gevoel dat er een zinnige uitwisseling geweest was van mensen die betrokken waren bij de veranderingsprocessen in hun wijken.
Op 21 maart hield de kerkenraad weer een reguliere vergadering. Tijdens het rondje langs de wijkraden bleek opnieuw dat er veel aan plannen wordt gewerkt. Het is ook de bedoeling dat zulke (beleids)plannen voor de wijken er komen, nu er een plan voor de PGG als geheel ligt.

De Martinikerk is al ver met zo’n plan. Ook de wijkgemeente van de Fontein is er mee bezig, maar daar zijn meer moeilijkheden te overwinnen. Er wordt o.a. gedacht aan de functie van diaconaal centrum voor de Fontein. ‘Procesbegeleiding’ is een mogelijk en misschien ook echt nodig bij de samenwerking van Martinikerk en Fontein. Ook de Bron wil de samenwerking versnellen, en kijkt bovendien over de grens van onze kerk, de PGG, naar buurgemeente Damsterboord. De Immanuelkerk en de Ark werken ook aan een voorstel voor hun wijkraden. De Nieuwe Kerk houdt een enquête over de vraag hoe men de bijdrage aan de samenleving kan verbeteren.
Zo is er heel wat in beweging.

S. Sybrandy, scriba AK