datum  onderwerp
10-04-2018
Het Kremlin en de orthodoxie: Kerk en Staat in Rusland in heden en verleden
Kerk en staat hebben in Rusland altijd een innige band gehad. Dit stamt uit Byzantijnse tijden, toen symfonia en harmonia de samenwerking symboliseerden. In de Russische geschiedenis valt een innigheid tussen kerk en staat waar te nemen die bij andere landen ontbreekt. Hoe is dit zo gekomen en waarom is deze symbiose na de val van het communisme wederom actueel? Oftewel, kan men in het huidige Rusland wel spreken van een scheiding tussen Kerk en Staat?
20.00 uur – Sint Jozefpastorie, Radesingel 4
Prof. dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge (hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland)
14-04-2018
Sam’s Kledingactie
De inzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood in Groningen vindt dit voorjaar weer plaats op zaterdag 14 april van 09.00 tot 11.00 uur bij De Ark aan de Haydnlaan en van 09.00 tot 12.00 uur bij De San Salvator Mariakerk aan de Hora Siccamasingel.
Sam’s Kledingactie in Udenhout heeft voor het komend voorjaar, in samenwerking met hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid, een nieuw doel uitgekozen. De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaat voor de eerste helft van 2018 naar een bijzonder project in de Centraal Afrikaanse Republiek. Cordaid is in 2017 een project gestart waarbij 18 scholen in crisisgebieden in de Centraal Afrikaanse Republiek ondersteund worden. Doel van het project is het geven van goed onderwijs aan kinderen van 6 tot 14 jaar en in het bijzonder kinderen die geleden hebben onder het geweld.
De netto-opbrengst van de ingeleverde kleding komt ten goede aan het onderwijs in de crisisgebieden in de Centraal Afrikaanse Republiek.
15-04-2018
Choral Evensong
Nieuwe Kerk, 17.00 uur Choral Evensong. Werken van onder andere Herbert Howells, Daniel Rouwkema en Benjamin Britten. Voorganger is ds. E.J. Veldman. M.m.v. Choral Voices o.l.v. Daniel Rouwkema.
21-04-2018
Symposium Sterven: een levenskunst
Hoe staan we in ons leven ten opzichte van het onontkoombare, de dood? Kunnen wij ons voorbereiden op het sterven en op de dood? Wat kunnen we doen om stervenden bij te staan? Wat kunnen we leren van hen bij wie het perspectief op de dood is verschoven na een nabij-de-doodervaring? Hoe leven we met de dood: is dat een kunst? Ineke Koedam (oprichter van het Stervensinstituut) en Rinus van Warven (Netwerk Nabij-de-doodervaringen) zijn de gastsprekers op het symposium Sterven: een levenskunst.
In het middagprogramma worden workshops aangeboden en geven vier leden van theatergroep Improsa een impressie van de dag. Het programma start om 10.00 uur tot 16.30 uur in het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen en wordt muzikaal ondersteund door Frans en Quinten Spakman. Iedereen is van harte welkom. Deelname €50, - (voor studenten €30, -).
Meer informatie over dit symposium en wijze van aanmelden vindt u via www.symposiumnoord.nl.

 

 Lees voor meer informtie Kerk in Stad!